สาขา พระสิงห์

053-327203

088-263-2630

สาขา หน้า ร.ร. ดารา

053-244-106

088-263-4768

สาขา หน้า ม.ช.

053-218-750

088-552-1009

Facebook
Instagram
Line

Other Service

ธันวาคม 17, 2017 no comment admin

ทันตกรรมทั่วไป

งานทันตกรรมทั่วไป คือการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยการถ่ายภาพเอกซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา โดยเดนทัลมีคลินิกมีทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นผู้ให้การดูแลตลอดขั้นตอนการรักษา

 

การตรวจวินิจฉัยโรค

การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจวินิจฉัยนี้สามารถทำได้จากการซักประวัติคนไข้ตรวจในช่องปากด้วยตาเปล่า ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่ายภาพเอกซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา
 

การขูดหินปูนและขัดฟัน

โดยปกติแล้วคนเรานั้นจะมีคราบจุลินทรีย์ก่อตัวจับบนฟันอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเวลาผ่านไป คราบจุลินทรีย์นั้นจะแข็งตัวขึ้นจนเป็นหินปูนซึ่งไม่สามารถแปรงออกได้ ซึ่งหินปูนเหล่านี้จะทำ ให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบได้ การเกิดหินปูนจะเกิดขึ้นช้าเร็วต่างกันไปในแต่ละคน การมีคราบ หินปูนสะสมมีผลเสียหลายประการ เช่น มีกลิ่นปาก

การมีหินปูนมาก ๆ ทำให้เหงือกร่นซึ่งทำให้เกิดอาการเสียวฟันตามมาได้ เหงือกอักเสบบวมแดง ทำให้แปรงฟันมีเลือดออกได้ หากมีหินปูนสะสมมากจะทำให้เป็นโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรงที่ เรียกว่า “โรคปริทันต์” ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียกระดูกรอบฟัน ส่งผลให้เกิดฟันโยกและ ต้องถอนในที่สุด

ระยะเวลาในการขูดหินปูนและขัดฟัน

ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณของหินปูน โดยเฉลี่ยอาจใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขูดหินปูน

ไม่เจ็บและเสียวขณะขูดหินปูนได้ไหม

การขูดหินปูนจะเจ็บมากหรือน้อยขึ้นกับว่ามีหินปูนที่อยู่ใต้เหงือกมากหรือน้อย ถ้าหินปูนใต้เหงือกมากก็มีโอกาสเจ็บมาก ทันตแพทย์อาจพิจารณาใส่ยาชาให้เมื่อเห็นสมควร หรือเมื่อคนไข้ต้องการ ในบางครั้งถ้ามีหินปูนมาก ๆ ระหว่างขูดหินปูนรวมทั้งหลังจากขูดไปแล้ว อาจพบว่ามีเลือดซึมออกมาตามเหงือกได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการขูดหินปูนบ่อย ๆ เมื่อมีหินปูนน้อยก็จะทำให้ไม่เจ็บเวลาขูดหินปูน

การขูดหินปูนจะมีปัญหากับตัวฟัน เนื้อฟันบางลง หรือฟันห่างไหม

การขูดหินปูน จะใช้เครื่องขูดหินปูนซึ่งสั่นด้วยความเร็วสูงกระเทาะให้หินปูนหลุดออกจากตัวฟัน ไม่ใช่ไปขูดหรือไปกรอที่เนื้อฟัน ดังนั้นแล้วการขูดหินปูนจะไม่ได้ทำให้เนื้อฟันบางลง การที่เห็นเหมือนฟันห่างหลังขูดหินปูนมักพบในคนไข้ที่ปล่อยหินปูนไว้นานมากจนเชื้อโรคจากหินปูนได้ทำลายกระดูกเบ้าฟันข้างใต้ไปแล้ว ซึ่งทำให้เหงือกร่นตามไปด้วย จึงไม่มีเหงือกบริเวณนั้นทำให้ดูเหมือนมีช่องว่าง (ตอนที่ยังไม่ขูดหินปูนจะไม่เห็นช่องว่างเพราะหินปูนปิดช่องห่างเหล่านี้ไว้)

ถ้าไม่ขูดหินปูนจะเกิดผลเสียอย่างไร

จะทำให้เกิดอาการเหงือกอักเสบ โดยมีอาการคือ เลือดออกขณะแปรงฟัน เหงือกบวมแดง มีกลิ่นปาก เหงือกร่น ซึ่งถ้าปล่อยไว้ ก็จะทำให้การดำเนินของโรคดำเนินต่อไปกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ

การขูดหินปูนบ่อย ๆ จะมีผลกระทบต่อฟันหรือไม่

การขูดหินปูนบ่อย ๆ สามารถทำได้ โดยไม่มีผลเสียกับฟันทันตแพทย์จะแนะนำให้ขูดหินปูนทุก ๆ 6เดือน

 

การอุดฟัน

การอุดฟันเป็นส่วนหนึ่งของทันตกรรมแบบทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดีในการรักษาฟันที่ผุโดยการอุดฟัน คือการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ  โดยที่เดนทัลมีจะใช้แต่วัสดุอุดสีเหมือนฟันที่มีคุณภาพเท่านั้น

 

การถอนฟัน

การถอนฟันจะทำในกรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถจะรักษาได้แล้ว ธรรมดาแล้วจะถอนฟันในกรณีดังต่อไปนี้

  • ฟันผุมากจนไม่สามารถจะบูรณะขึ้นมาได้ ฟันผุลงใต้เหงือกลึก
  • ฟันแตกลงใต้เหงือก
  • ฟันคุดที่ผุมาก หรือฟันคุดที่ไม่มีคู่สบ
  • ฟันที่เกิดหนองปลายรากใหญ่ หรือมีถุงน้ำร่วมด้วย

ก่อนที่จะทำการถอนฟัน ทันตแพทย์จะตรวจประวัติทางการแพทย์ และประวัติทางทันตกรรมอย่างถี่ถ้วนรวมทั้งประวัติโรคประจำตัว หลังจากนั้นจะทำการ เอกซ์เรย์ฟัน การเอกซ์เรย์จะทำให้เห็นถึงความยาวรูปร่าง และตำแหน่งของฟันและกระดูกบริเวณรอบๆ ฟัน จากข้อมูลที่ได้ทันตแพทย์จะสามารถประเมินระดับ ความยากง่าย และวางแผนการถอนฟันในแต่ละซี่ได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเอกซเรย์ อุดฟัน ถอนฟัน

ทำไมถึงต้องเอกซเรย์ฟันเพื่อตรวจฟันผุด้วย

บริเวณระหว่างซี่ฟันหลังในแต่ละซี่นั้น อาจมีฟันผุเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริเวณนั้นจะไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยแปรงสีฟัน ซึ่งถ้าเกิดฟันผุขึ้นจริง ทันตแพทย์จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ การเอกซเรย์เพื่อตรวจฟันผุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำทุก ๆ ครั้งที่คนไข้มาตรวจฟัน มีหลายครั้งที่มีฟันผุเกิดขึ้นบริเวณนี้แล้วผุลุกลามจนต้องรักษารากฟันในที่สุด

การถอนฟันมีผลต่อเส้นประสาทฟันหรือไม่

การถอนฟันปกติที่ไม่ใช่ฟันคุดไม่มีผลต่อเส้นประสาทฟัน เนื่องจากปลายรากฟันไม่ได้มีส่วนที่ต่อกับเส้นประสาทฟันโดยตรง ยกเว้นฟันคุดล่างบางซี่ที่อยู่ใกล้เส้นประสาทฟัน อาจทำให้เกิดการชาขึ้นหลังจากถอนฟันได้ แต่โอกาสเกิดขึ้นมีน้อย

การถอนฟันต้องมีการเย็บแผลหรือไม่

การถอนฟันปกติไม่ต้องมีการเย็บแผล ธรรมดาแล้วแผลถอนฟันจะหายสนิทภายในระยะเวลา 1 เดือน ยกเว้นการผ่าฟันคุดที่จะต้องมีการเย็บแผล