สาขา พระสิงห์

053-327203

088-263-2630

สาขา หน้า ร.ร. ดารา

053-244-106

088-263-4768

สาขา หน้า ม.ช.

053-218-750

088-552-1009

Facebook
Instagram
Line

Implant

ธันวาคม 17, 2017 no comment admin

ทันตกรรมรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟันซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟัน ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใด ๆ

การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชิ้น คือรากฟันเทียมไททาเนียม เสายึด (abutment) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมและครอบฟัน โดยในการติดยึดครอบฟันสามารถทำได้ด้วยการใช้กาวพิเศษที่ใช้ทางทันตกรรม หรือด้วยการสกรู (screw) ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพช่องปาก กระดูกรองรับฟัน และตำแหน่งที่จะทำการฝังของแต่ละบุคคล ทำให้ระดับการประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟันเทียมมีอัตราที่สูงมากขึ้น

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

• รากฟันเทียม ช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิต
• รากฟันเทียม ลดขนาดและรูปร่างพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแก่สะพานฟันและฟันปลอม
• รากฟันเทียม ลดปัญหาการเสียเนื้อฟันซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป
• ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียมช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวทำให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ
• รากฟันเทียม ช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา
• รากฟันเทียม มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
• รากฟันเทียม ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียง และกระดูกรองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน
• รากฟันเทียม ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น
• รากฟันเทียม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง
• รากฟันเทียม ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
จะแบ่งการรักษาเป็น 2 ครั้ง ในครั้งแรกจะทำการใส่รากเทียมไปในกระดูกรองรับรากเทียม แล้วรอให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกซึ่งต้องรอระยะเวลาประมาณ 6 – 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของรากเทียมที่ใช้ และความสมบูรณ์ของกระดูกผู้เข้ารับการรักษา และหลังจากนั้นก็จะกลับมาทำในส่วนของการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมที่ยึดติดแน่นกับกระดูกแล้ว
________________________________________
การทำรากเทียมทดแทนทันทีในวันเดียวกัน
สามารถทำได้โดยการถอนฟันแล้วใส่รากเทียมทดแทนกลับไปในวันนั้นเลย ทั้งนี้กระดูกที่รองรับฟันจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยโรคจากฟันที่โดนถอน โดยสามารถใส่ครอบฟันชั่วคราวหรือถาวรได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
________________________________________
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน
เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟัน หรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที โดยปกติจะทำในกรณีสูญเสียฟันหน้า
ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษา ซึ่งแต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงสุขภาพของเหงือก ช่องปาก และกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม ดังนั้นในการตรวจวินิจฉัยของทันตแพทย์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากผลเอกซเรย์ และ/หรือ ผล CT scan ซึ่งสามารถบอกถึงสภาพของกระดูกรองรับขากรรไกร และช่องว่างในการปลูกรากฟันเทียมได้อย่างเหมาะสม