สาขา พระสิงห์

053-327203

088-263-2630

สาขา หน้า ร.ร. ดารา

053-244-106

088-263-4768

สาขา หน้า ม.ช.

053-218-750

088-552-1009

Facebook
Instagram
Line

ราคา

ตรวจฟันและเอกซเรย์

ตรวจฟันและให้คำปรึกษา ฟรี
X-ray ฟิล์มเล็ก 150
X-ray ทั้งปาก 750
X-ray ศีรษะด้านข้าง 750

งานอุดฟันเติมฟัน

อุดฟันด้วยวัสดุ Composite (วัสดุสีเหมือนฟัน) 1 ด้าน 800 - 1,200
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite (วัสดุสีเหมือนฟัน) 2 ด้าน 1,200-1,800
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite (วัสดุสีเหมือนฟัน) 3 ด้าน 1,800 - 2,100
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite (วัสดุสีเหมือนฟัน) 4 ด้าน 2,100 - 3,000
อุดปิดช่องว่าง Diastema สำหรับฟันหน้า ช่องละ 1,500 - 3,000
อุดฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว 600-1,000
Ceramic Veneer 10,000 - 12,000
Composite Veneer (เคลือบผิวฟันหน้าวัสดุอุดสีเหมือนฟัน) ซี่ละ 2,000 - 4,000
ฟอกสีฟันที่บ้าน 5,000 Promotion 3,500
ฟอกสีฟันที่คลินิก 10,000 Promotion 5,900
น้ำยาฟอกสีฟัน zoom 10,000 หลอดละ 800
ฟอกฟันสีตายแล้ว 10,000 ซี่ละ 1,500 - 2,000

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ถอนฟันปกติ 800 - 1,000
ผ่าฟันคุด 2,000 - 3,500
ผ่าตัดตกแต่งกระดูกบน / ล่าง 500 - 2,000
ตัด Frenum 1,500 - 2,000
ผ่าฟันผัง 4,000 - 4,500

ทันตกรรมรักษารากฟัน

รักษารากฟัน ฟันหน้า 6,000 - 8,000
รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย 8,000-10,000
รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ 10,000-12,000
รื้อวัสดุอุดรากฟันเก่า ในกรณี Retreat 1,000 - 2,000

ทันตกรรมปริทันต์

ขูดหินปูน หินปูนน้อยถึงปานกลาง 800 - 1,000
ขูดหินปูน หินปูนมาก 1,000 - 1,500
เกลารากฟัน รักษาโรคปริทันต์อักเสบ ครั้งละ 1,500 - 2,000
ผ่าตัดร่นเหงือกเพื่อความงาม ซี่ละ 3,500
ผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน gummy smile 12,000 Promotion 7,500
ผ่าตัดปลูกเหงือก 6,000 - 8,000

งานครอบฟัน

ครอบฟัน PFM โลหะ Non-precious 9,000 - 10,000
ครอบฟัน PFM โลหะ Palladium (ทอง 2%) 12,000 - 15,000
ครอบฟัน PFM โลหะ Semi-precious (ทอง 50%) 15,000 - 18,000
ครอบฟัน PFM โลหะ High-precious (ทอง 87%) 18,000 - 20,000
ครอบฟัน All ceramic e-max 12,000 - 15,000
ครอบฟัน All ceramic zirconia 15,000 - 18,000
เดือยฟันแบบ Fiber post 2,500 - 4,000
ครอบฟันชั่วคราว 1,000 - 3,000
ครอบฟันชั่วคราว Adoro 6,000
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก (TP) 1,500 ซี่ถัดไปซี่ละ 500
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (RPD) 8,000 ซี่ถัดไปซี่ละ 800
ฟันปลอมทั้งปาก บนหรือล่าง (CD) 12,000 - 15,000
ฟันปลอมถอดได้ชนิด Valplast 5,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sealant (เคลือบหลุมร่องฟัน) 500
เคลือบฟลูออไรด์ 400
ขูดหินปูน - ขัดฟัน 800 - 1,200
PRR อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีขาว Composite และเคลือบหลุมร่องฟัน 800 - 1,200
อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุอุด Composite 2 ด้าน 1,200
อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุอุด Composite 3 ด้าน 1,600
รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม Pulpotomy 2,000
รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม Pulpectomy 2,500
ครอบฟันโลหะ SSC 2,500
Space maintainer 4,000 - 5,000
ถอนฟันน้ำนม 600 - 800
ใส่แผ่นยางกันน้ำลาย 200

ทันตกรรมจัดฟัน

พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง และวางแผนการจัดฟัน 500
เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น Bracket โลหะ 48,000 (ผ่อนจ่าย)
เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น Bracket ceramic 65,000 (ผ่อนจ่าย)
เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น Bracket Damon 65,000 - 85,000 (ผ่อนจ่าย)
เครื่องมือจัดฟันแบบใส Clear Aligner 5,000 - 35,000
Mini screw ตัวละ 2,500
Retainer แบบใส(งานไทย) 2,500
Retainer แบบใส(งานเยอรมันไม่แตก) 3,500
Retainer แบบลวด 1 ชิ้น 2,500
Retainer แบบโลหะ CHROME COBALT RETAINER 4,900

ทันตกรรมรากเทียม

รากเทียม Osstem (เกาหลี) 65,000 Promotion 40,000
ผ่าตัดปลูกกระดูก 5,000 - 15,000
พิมพ์ปากเพื่อทำ Stent กำหนดตำแหน่งรากเทียม 1,000

ทันตกรรมบดเคี้ยว

เครื่องมือ Splint เฝือกแข็งแก้ไขการนอนกัดฟัน 5,000
เครื่องมือ Splint เฝือกแข็งแก้ไขการนอนกัดฟัน 2,500
Recheck splint ครั้งละ 500